Działania na rzecz dzieci pracowników

Metryka praktyki

Firma: Fiat Chrysler Automobiles,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Firma przyjazna rodzinie
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 10 - Mniej nierówności

Działania na rzecz dzieci pracowników podejmuje Fiat Chrysler Automobiles. Organizuje dla dzieci pracowników w wieku do 18 lat kolonie letnie. Wielkość dofinansowania zależna jest od ilości posiadanych dzieci przez pracownika i wynosi od 50% do 85% kosztów. Część miejsc kolonijnych przeznaczona jest dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bielsku-Białej, Tychach i Orzeszu. Ponadto każdego roku przed Świętami Bożego Narodzenia dzieci pracowników obdarowywane są upominkami. W 2017 roku na kolonie wyjechało ok 600 dzieci, a ponad 5000 dzieci otrzymało prezenty bożonarodzeniowe. Co więcej, od 1994 roku w firmie nagradzają dzieci swoich pracowników za bardzo dobre wyniki w nauce – od poziomu maturalnego aż do studenckiego. W 2017 roku nagrody przyznano 75 osobom. Łączna ich wartość wyniosła 210000 zł.