Działania edukacyjne z zakresu różnorodności i wspierające pracowników z niepełnosprawnościami

Metryka praktyki

Firma: Kuehne+Nagel,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W ramach działań edukacyjnych z zakresu różnorodności i działania wspierające pracowników z niepełnosprawnościami firma Kuehne+Nagel wprowadziła globalną politykę różnorodności, przeprowadziła kampanię z okazji Miesiąca Różnorodności i Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Firma wprowadziła globalną politykę różnorodności, określającą standardy zachowań oraz postępowań zgodnych z założeniami oraz Kodeksem Etyki. Pracownicy mogą poszerzyć wiedzę o różnorodności przy okazji np. kampanii z okazji Miesiąca Różnorodności, czy też Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. W ramach Miesiąca Różnorodności publikowane były materiały edukacyjne, raporty, wywiady z pracownikami oraz ogłaszane konkursy dla pracowników i ich dzieci, mające na celu zwrócenie uwagi na różne aspekty różnorodności w pracy i uczące tolerancji. Co roku firma realizuje szkolenia dot. różnorodności dla kadry kierowniczej, w 2021 skoncentrowano się szczególnie na różnorodności ze względu na wiek i orientację seksualną. Od 2020 pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą skorzystać z dodatkowych benefitów, w ramach programu wyrównywania szans. Oprócz akcji dedykowanych pracownikom firma angażuje się w akcje, których beneficjentami są osoby z niepełnosprawnościami np. Poland Business Run.