Działania charytatywne z udziałem pracowników – Deloitte

Metryka praktyki

Firma: Deloitte,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2012

Pracownicy Deloitte zainicjowali pomysł zbierania pieniędzy dla potrzebujących dzieci, a firma to wsparła. W ramach działań charytatywnych, które mają miejsce od 2008 roku, organizowana jest zbiórka pieniędzy w okresie świątecznym, firma dokłada tyle samo, ile zebrali pracownicy. Pieniądze zasilają corocznie konta Domu Dziecka na warszawskiej Białołęce oraz Fundacji Pomocy Dzieciom w Tenczynku. Co roku pracownicy Deloitte biorą też udział w aukcji  charytatywnej, z której dochód jest przeznaczony na rzecz podopiecznych katowickiego Domu Aniołów Stróżów. Placówka prowadzi programy na rzecz odrzuconych, zaniedbanych oraz zagrożonych marginalizacją społeczną dzieci i młodzieży.