Działania charytatywne pracowników Działu Sprzedaży Detalicznej PKN Orlen

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

W ubiegłym roku szereg działań charytatywnych zostało przeprowadzonych z inicjatywy pracowników Działu Sprzedaży Detalicznej PKN Orlen. Chcąc pomóc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, prowadzili oni zbiórki pieniędzy, a także angażowali się w bezpośrednie działania, takie jak prowadzenie lekcji dla dzieci, zbiórkę śmieci czy oddawanie krwi.