Działania charytatywne Carrefour

Metryka praktyki

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Carrefour Polska współpracuje m.in. z Fundacją Pomoc Transportowcom, która działa na rzecz zmniejszenia biedy wśród trzech grup społecznych: transportowców, drogowców i kolejarzy.

Organizacja ta prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w wieku emerytalnym oraz rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, wspierając je w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. W 2016 r. Carrefour przekazał Fundacji produkty spożywcze o wartości ponad 36 000 zł dla przeszło 750 podopiecznych.

Hipermarkety i supermarkety Carrefour w całej Polsce angażują się również w organizowane lokalnie akcje charytatywne i chętnie wspierają organizacje pozarządowe ze swoich miast i okolic poprzez darowizny rzeczowe i finansowe. Wśród wspieranych organizacji są m.in.: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzicom „Przystań Naszych Dzieci”, Fundacja im. Brata Alberta, czy też Hospicjum Małego Księcia.

Sklepy wspierają akcje lokalne z dziedziny ekologii, promocji sportu i zdrowego stylu życia. W ramach współpracy z lokalnymi społecznościami, Carrefour wspiera także hospicja, domy dziecka, przedszkola, szkoły i szpitale znajdujące się w pobliżu sklepów sieci.