Działalność pro bono – Clifford Chance

Metryka praktyki

Firma: Clifford Chance,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Działalność pro bono firmy Clifford Chance przejawia się w trzech powiązanych i wzajemnie wzmacniających się obszarach: świadczenie pomocy prawnej pro bono w ramach zinstytucjonalizowanej i odgórnie zarządzanej praktyki; udzielanie stałego wsparcia finansowego wybranym inicjatywom pozarządowym; utworzenie i prowadzenie fundacji charytatywnej „Prawo do Pomocy”.Clifford Chance regularnie prowadzi nieodpłatnie sprawy (sądowe, urzędowe, mediacje), przyjmowane i wykonywane w oparciu o stworzone przez firmę ramy instytucjonalne. Nad wyborem i realizowaniem spraw pro bono czuwa partner firmy, a także Koordynator Pro Bono. Został również opracowany i wdrożony system „zachęt” dla pracowników i ramy instytucjonalne dla tej praktyki, w szczególności mechanizm zapisywania czasu spędzonego nad sprawami pro bono, który traktuje je jako równorzędne ze sprawami komercyjnymi, oraz mechanizm uwzględniania zaangażowania w sprawy tego typu przy przyznawaniu bonusów. W działalność pro bono zaangażowanych jest od 10 do 15% pracowników, którzy poświęcają na nią około 700 godzin pracy merytorycznej w skali roku. W 2008 r. firma podjęła 10 inicjatyw tego rodzaju.

Firma zdecydowała się również na podjęcie stałej współpracy z 3 organizacjami społecznymi, których cele i wartości pokrywają się z jej misją, i udzielanie im wsparcia finansowego. Są to: Program Spraw Precedensowych Fundacji Helsińskiej, Instytut Etyki Prawniczej oraz Fundacja Nagrody im Wendego.