Działalność organizacji Women’s Network w Banku BPH

Metryka praktyki

Firma: Bank BPH,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2013

W Banku BPH funkcjonuje organizacja Women’s Network, propagująca i realizująca założenia idei różnorodności płci w firmach. Aktywność organizacji koncentruje się na promowaniu rozwoju kobiet, doskonaleniu ich umiejętności menedżerskich i planowaniu ścieżki kariery, a także pomocy w nawiązywaniu współpracy z innymi kobietami. Cele te realizowane są poprzez szkolenia i warsztaty, spotkania z kadrą menedżerską wyższego szczebla oraz kobietami, które odniosły sukces w biznesie. Prowadzona jest również promocja profilaktyki i akcja charytatywna. Organizacja wspierała też projekt „Wiedzieć, Rozumieć, Wzmacniać”, prowadzony przez Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne w Gnieźnie, organizując serię warsztatów edukacyjnych dla kobiet z lokalnej społeczności, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej bądź finansowej.

Zobacz więcej

Odwiedź profil inicjatywy w serwisie Facebook