Działalność na rzecz społeczności – „SPOŁEM” Poznańska Spółdzielnia Spożywców w Poznaniu

Metryka praktyki

Firma: SPOŁEM,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2010

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest na stałe wpisana w spółdzielczą formę gospodarowania. Spółdzielnia w Poznaniu aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, prowadząc liczne działania edukacyjno-pomocowe.

Spółdzielnia sprawuje opiekę nad spółdzielniami uczniowskimi w 3 szkołach specjalnych, w których młodzież prowadzi sklepiki uczniowskie. Ta aktywność kształtuje w młodych ludziach ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłym: umiejętności współdziałania, zarządzania wypracowanym zyskiem, kreowania własnego wizerunku. Daje też możliwość dowartościowania własnej osoby. Ponadto te swoiste „warsztaty życia” uczą prowadzenia działalności gospodarczej i radzenia sobie w przyszłym życiu zawodowym. Spółdzielnia organizuje również dla spółdzielni uczniowskich ciekawe konkursy o tematyce społecznej związanej z wychowaniem obywatelskim, np. konkurs „JESTEM EKO”, który ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych.

Spółdzielnia prowadzi również 2 koła seniora spółdzielcy, w ramach których organizowane są prelekcje o tematyce zgodnej z potrzebami tej grupy wiekowej, pokazy kulinarne oraz uroczyste spotkania. W przedsięwzięciach realizowanych pod auspicjami tych kół uczestniczy w sumie 100 osób.

Spółdzielnia udziela w sposób zorganizowany i systematyczny pomocy rzeczowej oraz finansowej, współpracując z licznymi organizacjami, m.in. z Caritasem, Polskim Czerwonym Krzyżem, Monarem, Kołem Niewidomych, osiedlowymi domami kultury. Systematycznie udostępnia także swoje placówki handlowe w celu przeprowadzania charytatywnych akcji pomocowych.