Działalność edukacyjna dla studentów

Metryka praktyki

Firma: Rödl & Partner,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Rödl & Partner realizuje działalność edukacyjną dla studentów. Firma angażowała się w wykłady dla studentów, Polsko-Niemieckie Seminarium Prawa Podatkowego, Ogólnopolską Konferencję Podatkową ELSA Poland, Dni Kariery AIESEC, Targi pracy i praktyk Kampus Kariery, Ogólnopolską Konferencję „Bezpieczne podatki, czyli prawnogospodarcza problematyka oszustw podatkowych”, oraz organizowała płatne praktyki oraz staże dla studentów we wszystkich oddziałach w Polsce.