Działaj z imPETem!

Metryka praktyki

Firma: Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Działaj z imPETem! to projekt Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A. którego realizacja rozpoczęła się w 2018 roku. Początkowo celem przedsięwzięcia było zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. Obecnie jest to projekt edukacyjny skupiający się na odpadach, które segregować powinno się do żółtego worka.

W ramach projektu prowadzone są działania skierowane m.in. do placówek oświatowych. W 2021 roku do programu edukacyjnego dla przedszkoli zgłosiło się 1500 placówek. W ramach przedsięwzięcia wraz z metodykami opracowano materiały edukacyjne, przekazano przedszkolom oraz zorganizowano konkurs. Celem jest nauka prawidłowych zasad segregowania odpadów już od najmłodszych lat.

Elementem projektu jest też Miecia – mobilna strefa edukacyjna zaaranżowana w śmieciarce. Miecia we wnętrzu zamiast odpadów ma interaktywną wystawę, która pokazuje jak butelki PET stają się nowymi produktami. Miecia pojawia się w różnych miejscach w Polsce, edukując mieszkańców.

  • Liczba przedszkoli zgłoszonych do programu edukacyjnego: 1 500
  • Liczba osób wyedukowanych przy udziale mobilnej strefy edukacyjnej – Mieci: ok. 8 tysięcy
  • Liczba podmiotów, którym przekazano materiały edukacyjne: ponad 130

Działania edukacyjne spowodowały wzrost świadomości mieszkańców w zakresie prawidłowych zasad segregacji odpadów do żółtego worka, odpadów typu butelka PET, ich recyklingu, a także szkodliwości palenia nimi w domowych piecach. Gotowe materiały dydaktyczne opracowane w ramach projektu są udostępnione do bezpłatnego wykorzystania przez szkoły, gminy i inne zainteresowane podmioty. Podmioty gospodarujące odpadami w gminach otrzymały dodatkowe wsparcie edukacyjne. Projekt pozytywnie wpływa na wizerunek wszystkich jego uczestników i stanowi przyczynek do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska przez innych przedstawicieli biznesu.

www.dzialajzimpetem.pl

www.mieciazimpetem.pl

www.facebook.com/miecia