Dyskusje SUSA

Metryka praktyki

Firma: Grupa Raben,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Program „Dyskusje SUSA” w Grupie Raben ma na celu ograniczenie wypadków i zwiększenie świadomości, że należy zapobiegać niebezpiecznym zdarzeniom w miejscu pracy. Obserwowany pracownik pozostaje anonimowy, a inicjujący rozmowę z nim obserwator prowadzi tylko zapisy dotyczące miejsca i zauważonego zachowania. W trakcie rozmowy wypracowywane są pomysły na wprowadzenie nowych lub udoskonalenie dotychczasowych rozwiązań z zakresu BHP.