Dwujęzyczne przedszkola przyzakładowe z oddziałami żłobkowymi „Żółty Słonik

Metryka praktyki

Firma: Fabryki Mebli "FORTE",
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Firma przyjazna rodzinie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Przedsiębiorstwo Fabryki Mebli „FORTE” zaangażowało się w dwujęzyczne przedszkola przyzakładowe z oddziałami żłobkowymi „Żółty Słonik” dla dzieci pracowników Grupy FORTE w Ostrowi Mazowieckiej oraz w Suwałkach. Zajęcia prowadzone są w systemie polsko-angielskim, według metody immersji językowej zakładającej „zanurzanie” dzieci w języku angielskim przez większość czasu w przedszkolu. Maluchy uczą się też zdrowych nawyków żywieniowych. Oba przedszkola odpowiadają na specyficzne potrzeby dzieci, zapewniają im maksymalne bezpieczeństwo i pobudzają ich wyobraźnię. Firma pokrywa zdecydowaną część kosztów. 1. Kreowanie wizerunku marki (umocnienie wizerunku pracodawcy na rynku ogólnopolskim oraz umocnienie przewagi konkurencyjnej na rynku podlaskim, jako pracodawca zapewniający dzieciom pracowników wsparcie edukacyjne) 2. Pozyskanie nowych pracowników (zwiększenie napływu aplikacji w grupie kandydatów-rodziców dzieci w wieku 1-6 lat) 3. Ograniczenie rotacji pracowników-rodziców dzieci w wieku 1-6 lat wyniku wzrostu zaangażowania oraz lojalności pracowników. Uruchomienie przedszkoli „Żółty Słonik” ograniczyło fluktuację kadr poprzez wzrost zaangażowania oraz lojalności pracowników. Dodatkowy efekt to budowanie świadomości marki FORTE jako dobrego pracodawcy i identyfikacja z firmą. Fakt posiadania przedszkola stale przyciąga nowych pracowników.