Dwie strony sieci

Metryka praktyki

Firma: Bank zachodni WBK, Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Problematyka prywatności danych, bezpieczeństwa w sieci oraz odpowiedzialnego i świadomego wykorzystywania potencjału internetu.

Projekt „Dwie strony sieci” to projekt Fundacji Banku Zachodniego WBK oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, który powstał przy współpracy z Multikinem.

Poruszał problematykę prywatności danych, bezpieczeństwa w sieci oraz świadomego wykorzystywania potencjału Internetu, w którym z łatwością można stać się zarówno ofiarą, jak i oprawcą.

W ramach spotkań przeprowadzone zostały rozmowy z młodzieżą o podstawowych zasadach netykiety (etykiety obowiązującej w sieci). Każda lekcja miała charakter interaktywnych warsztatów na sali kinowej i jest zakończona projekcją wybranego przez grupę filmu pełnometrażowego. Wzięło w nich udział udział ponad 6 tys. uczniów

Praktyka realizowana była w partnerstwie z Multikino i Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu.