Dwa sektory Jedna wizja

Metryka praktyki

Firma: PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Innowacje społeczne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Program Dwa sektory Jedna wizja jest realizowany od 2010 r. wspólnie przez Fundację Szkoła Liderów i Fundację PwC działająca przy PwC. Polega na indywidualnej pracy doświadczonego pracownika kadry menadżerskiej z wybranym liderem społecznym w ramach 6 sesji rozwojowych. Programowi coachingowemu towarzyszą dedykowane szkolenia, ktorych tematyka dostosowana do potrzeb grupy w danej edycji. Celami programu są: wzajemna wymiana doświadczeń i perspektyw, budowanie współpracy międzysektorowej, wspieranie trzeciego sektora i społecznego zaangażowania biznesu. Do tej pory, firma wsparła 190 liderów społecznych z całej Polski, a we wsparcie zaangażowało się 89 wolontariuszy PwC.