Dwa płatne dni na wolontariat w Kompanii Piwowarskiej

Metryka praktyki

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Kompania Piwowarska prowadzi program wolontariatu pracowniczego od kilkunastu lat. Około 60% pracowników firmy angażuje się w działania wolontaryjne, z których największe jest przygotowywanie „Szlachetnych paczek” wspólnie ze Stowarzyszeniem Wiosna. W 2022 r. firma wydatnie wspierała uchodźców z Ukrainy oraz rozwijała kolejny rodzaj wolontariatu związany z troską o środowisko naturalne. W tym celu na stałe wprowadzono zasadę i procedurę przyznawania 2 płatnych dni roboczych na wolontariat.  W różne formy wolontariatu zaangażowało się 1728 pracowników (65%). W ramach projektu „Solidarna paczka” (pomoc dla uchodźców z Ukrainy) pracownicy stworzyli 16 zespołów. Wyremontowano pomieszczenia, w których zamieszkali uchodźcy, zbudowano plac zabaw dla dzieci z Ukrainy. Przy sadzeniu drzew oraz w ramach współpracy z Fundacją „Nasza Ziemia”, która organizuje akcje sprzątania świata pracowało 71 osób z Kompanii Piwowarskiej. Efektem ich pracy jest 2500 zasadzonych drzew i 4,6 tony zebranych odpadów.