Drzwi Otwarte – wycieczki po Zakładzie Produkcyjnym w Płocku – PKN Orlen

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2010

Praktyka „Drzwi Otwarte – wycieczki po Zakładzie Produkcyjnym w Płocku” polega na prezentowaniu zakładu różnym grupom zainteresowanych. Drzwi Otwarte organizowane są m.in. w trakcie obchodów Dni Chemika w Płocku. PKN ORLEN udostępnia autokary, którymi w wyznaczonych godzinach, konkretnego dnia, można zwiedzić wraz z przewodnikiem zakład produkcyjny. W wycieczkach biorą udział głównie mieszkańcy Płocka. Ponadto w trakcie całego roku dyrektorzy szkół z całej Polski mogą zgłaszać chęć obejrzenia zakładu przez swoich uczniów. Ważną grupą zwiedzających są także studenci, głównie chemii i kierunków pokrewnych.

Goście pod opieką przewodnika wjeżdżają autokarem na teren zakładu. Tam mają okazję obejrzeć z bliska instalacje oraz dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy. Oprowadzający są pracownikami PKN ORLEN doskonale znającymi firmę. Zawsze przystosowują przekazywaną wiedzę do zróżnicowanego wieku uczestników.

Udział w Drzwiach Otwartych pozwala na poszerzenie wiedzy na temat produkcji petrochemicznej, instalacji działających na terenie zakładu, ochrony środowiska, daje też możliwość poznania zasad funkcjonowania nowoczesnej korporacji. W okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku w wycieczkach po Zakładzie Produkcyjnym wzięło udział około 660 osób.

Zwiedzanie jest doskonałą okazją do tego, aby dowiedzieć się, jak wygląda działalność spółki i jakie ewentualne miejsca pracy są dostępne dla przyszłych pracowników.