Drzewko za deski – Barlinek

Metryka praktyki

Firma: Barlinek,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Barlinek S.A. od ponad 7 lat realizuje program marketingu zaangażowanego społecznie „Zasada 1 za 1”, którego celem jest odnowa zasobów leśnych w Polsce. W ramach programu, za każdą zakupioną przez klientów paczkę deski barlineckiej z logo akcji, sadzone jest jedno drzewko.Barlinecki Las Klientów liczy już ponad 3,5 miliona sztuk i z roku na rok powiększa się o kilkaset tysięcy młodych drzewek. Program obejmuje swym zasięgiem nadleśnictwa w 4 województwach Polski północno-zachodniej. W roku 2007, w związku z otwarciem pierwszej zagranicznej fabryki Barlinka, akcję zapoczątkowano także na Ukrainie, sadząc pierwsze 60 tysięcy drzewek. Barlinecki Las Klientów powstaje zgodnie z wymaganiami prowadzenia właściwej gospodarki leśnej, kładącej nacisk na różnorodność gatunkową obsadzanych obszarów i zasadę zrównoważonego rozwoju. W polskich lasach, zdominowanych przez drzewa iglaste, istotne jest zwiększanie udziału gatunków liściastych. Dlatego też drzewka sadzone w ramach programu Barlinka występują w kilkunastu gatunkach, a są wśród nich m.in.: dęby, buki, brzozy i klony.

Ważnym elementem strategii firmy jest także rozsądne gospodarowanie surowcem – dostarczane do zakładu drewno jest wykorzystywane niemal w 100%. Z reszty kłody powstaje pelet oraz biomasa służąca do wytwarzania energii cieplnej (do procesów technologicznych oraz ogrzewania biur).

Zaangażowanie w ochronę środowiska firmy Barlinek S.A. potwierdzają liczne certyfikaty, m.in. Forest Stewardship Council (FSC), który zaświadcza, iż wytwarzane przez firmę produkty powstały wyłącznie z surowca pozyskiwanego z racjonalnie eksploatowanych zasobów leśnych.

Duża produkcja własnej energii cieplnej spowodowała także zmiany w technologii produkcji. Zmniejszono pobór energii elektrycznej, na korzyść odnawialnej. Łączny koszt inwestycji o charakterze proekologicznym zrealizowanych na terenie zakładu w Barlinku wyniósł ponad 30 milionów złotych.