Drzewko za butelkę

Metryka praktyki

Firma: ANWIL,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Recykling
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Akcja Drzewko za butelkę to ogólnopolska inicjatywa Programu „Odpowiedzialność i Troska”, realizowana lokalnie przez ANWIL S.A. od 2002 r. Przedsięwzięcie idealnie wpisuje się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego i jest doskonałą metodą na budowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości indywidulanego wpływu na środowisko oraz wskazanie najprostszych sposobów zwiększenia ilości uzyskiwanych surowców wtórnych.

Od 19 lat ANWIL, jako organizator akcji we Włocławku, a od 2020 również w całym powiecie włocławskim, zachęca szkoły podstawowe oraz przedszkola do zbierania butelek PET, które następnie są odbierane przez specjalistyczną firmę i przekazywane do dalszego przetworzenia.

W 2021 r. mimo ograniczeń wynikających z panującej pandemii COVID-19 w akcji wzięło udział 6387 uczniów i przedszkolaków z 34 placówek. Od 2020 roku w akcję angażują się również pracownicy firmy. Uczestniczy akcji łącznie zebrali niemal 8 i pół tony butelek tj. ponad 400 tys. sztuk.

Przedsięwzięcie idealnie wpisuje się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego i jest doskonałą metodą na budowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości indywidulanego wpływu na środowisko oraz wskazanie najprostszych sposobów zwiększenia ilości odzyskiwanych surowców wtórnych. Rosnąca liczba zaangażowanych w zbiórkę uczniów i przedszkolaków może świadczyć o efektywności działania, a jej cykliczność wpływa na utrwalanie wśród najmłodszych pozytywnych wzorców.

Recykling 8,5 tony zebranych podczas akcji butelek PET pozwolił zaoszczędzić aż 12,5 tony emisji CO2. System nagród indywidulanych oraz zespołowych służy utrwalaniu dobrych nawyków poprzez atrakcyjną dla dzieci, zdrową rywalizację. Dla firmy akcja jest potwierdzeniem wizerunku spółki dbającej o środowisko.