Drużyna „Biegamy z kranowianką”

Metryka praktyki

Firma: Wodociągi Miasta Krakowa,
Branża: Woda i kanalizacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Integracja pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Drużyna biegowa Wodociągów Miasta Krakowa „Biegamy z kranowianką” to zespół osób, które łączy wspólna pasja, jaką jest bieganie. Służy ona poprawie kondycji i integracji i wspiera lokalną społeczność. Drużyna startuje w zawodach, z których część lub całość dochodu z opłat startowych przekazywana jest dla fundacji, stowarzyszeń. Popularne zawody to ,,Kraków Business Run” oraz ,,Bieg Sylwestrowy”. Spółka podczas zawodów zabezpiecza wodę dla biegaczy. Ma to na celu redukcję plastiku i realizację założeń prowadzonej przez Spółkę Kampanii ,,W Krakowie dobra woda prosto z kranu”. W 2021 r. drużyna wzięła udział w 19 zawodach, z których 6 miało charakter wirtualny, a 4 z nich były o charakterze charytatywnym. Szacunkowa średnia liczba uczestników w poszczególnych zawodach to 10 osób. Średnio każdy z uczestników przebiegł 190 km. Dodatkowo w 2021 roku pomimo pandemii, Spółka udostępniała wodę podczas 2 zawodów masowych w Krakowie. Poprawa zdrowia pracowników, wsparcie integracji, wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy, pomoc lokalnej społeczności.

https://www.facebook.com/prostozkranu/videos/nasza-druyna-biegamyzkranowianka-na-17-krakowski-bieg-sylwestrowyto-ju-ostatni/618243879390062