Drugie życie odzieży

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Drugie życie odzieży to inicjatywa realizowana przez powołaną przez Pelion, DOZ Fundację Wspólnie z łódzkim Towarzystwem Brata Alberta. Przez cały 2017 r. organizowane były zbiórki odzieży oraz innych niezbędnych rzeczy, które mogły się przydać osobom bezdomnym zaczynającym nowe życie. W ramach akcji zebrano 2893 szt. odzieży zarówno dla mężczyzn, kobiet jak i dzieci. Akcja będzie kontynuowana w kolejnych latach oraz rozszerzana na kolejne placówki w Polsce, z którymi Fundacja współpracuje.

Praktyka realizowana w partnerstwie z Towarzystwem Św. Brata Alberta oddział w Łodzi.