Druga odsłona kampanii „Zobaczyć przez dotyk – Wrocław w miniaturze” – ING Real Estate Development

Metryka praktyki

Firma: ING Real Estate Development,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2010

Podczas realizacji wszystkich inwestycji ING Real Estate Development dba o zagospodarowanie wspólnej przestrzeni zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności oraz wdraża rozwiązania minimalizujące bariery związane z niepełnosprawnością sensoryczną i ruchową.

Celem kampanii „Zobaczyć przez dotyk – Wrocław w miniaturze” jest umożliwienie osobom niewidomym i niedowidzącym poznanie skarbów architektury poprzez prezentację miniatur zabytków i ciekawych budowli wrocławskich wykonanych z brązu w skali 1:100 wraz z opisami w Braille’u. Miniatury umieszczane są na postumentach, aby udostępnić je także dzieciom i osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W ramach projektu uruchomiono również stronę internetową www.dotknijwroclawia.pl, na której wszystkie teksty czytane są przez lektora. Strona uruchomiona 3 grudnia 2010 roku przez miesiąc zanotowała 1553 unikatowych użytkowników. Dzięki kampanii 400 tysięcy osób niepełnosprawnych z całego Dolnego Śląska zyskało możliwość poznania wrocławskich zabytków.

Za sprawą tej inicjatywy ING Real Estate Development zaprezentowała się jako firma szanująca różnorodność, zmniejszająca bariery wynikające z niepełnosprawności i budująca przestrzeń do dialogu.