DRC Days – T-Mobile Polska

Metryka praktyki

Firma: T-Mobile Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2013

Aby przekazać pracownikom wiedzę z zakresu wartości firmy, regulacji wewnętrznych, etyki zawodowej, a także odpowiednich norm, ustaw prawnych i telekomunikacyjnych, T-Mobile Polska zorganizowało dwudniową konferencję – DRC Days. Pracownicy mieli możliwość wzięcia udziału w wykładach, panelach dyskusyjnych i warsztatach przygotowanych przez Departament Prawny, Departament Bezpieczeństwa, Departament Zarządzania Zgodnością oraz Dział Ochrony Danych i Prywatności.