„Dostrzegamy innycH Ludzi” – DHL

Metryka praktyki

Firma: DHL Express,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

W ramach programu wolontariatu pracowniczego „Dostrzegamy innycH Ludzi” firma DHL przeznacza środki pieniężne na realizację autorskich projektów zgłoszonych przez pracowników. Celem projektu „Dostrzegamy innycH Ludzi” jest przede wszystkim zachęcanie pracowników do pracy wolontariackiej na rzecz społeczności lokalnych, w których pracownicy mieszkają i pracują. Program daje możliwość rozwoju zainteresowań pracowników, którzy mogą realizować swoje pasje, jednocześnie integrując się wokół słusznej sprawy.

Hasło projektu wybrane zostało przez pracowników w drodze konkursu. Wypełnione formularze z propozycjami pracowników trafiają do komisji programu, w skład której wchodzi zarząd, przedstawiciele działów komunikacji oraz jakości i środowiska. Zgłaszane projekty, powinny dotyczyć edukacji, nauki i wychowania.

Na przełomie 2006/2007 zrealizowano 4 projekty wolontariackie, w których wzięło udział 13 pracowników, przekazano na nie także 10 tysięcy złotych. Obejmowały m.in.: opiekę i pomoc podopiecznym z Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego „Dom pod Sosnami”; współpracę z dziećmi ze świetlicy środowiskowej „Nasz Klub”, „Żeglarstwo dla niepełnosprawnych” – integracyjny biwak survivalowy z udziałem dzieci niepełnosprawnych umysłowo z Fundacji „Dr. Clown” oraz edukację dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego „Sprawni i odważni”.