Dostosowanie biura do potrzeb pracowników

Metryka praktyki

Firma: LOTTE Wedel,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Pandemia COVID-19 znacząco zmieniła styl pracy, a model hybrydowy zagościł w LOTTE Wedel na dłużej, dlatego postanowiono dostosować biuro do potrzeb pracowników. W tym celu najpierw przeprowadzono rozmowy, przeanalizowano ankiety, zorganizowano webinary i konsultacje, w tym osób z niepełnosprawnościami, by wspólnie z pracownikami stworzyć biuro, w którym można pracować z przyjemnością. Remont miał również pozytywny wpływ na środowisko, m.in. poprzez segregację odpadów, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie zużycia wody, ograniczenie strat energii chłodniczej i grzewczej. Przed remontem ponad 200 pracowników przedstawiło swoje preferencje i potrzeby, przeanalizowano 125 ankiet na temat nowego stylu pracy; 21 osób pracowało w 3 zespołach konsultacyjnych i służyło radą na każdym etapie remontu. Dzięki tym działaniom udało się wprowadzić kilka udogodnień, m.in.: zlikwidowano schody przy wejściu – przestrzeń ta jest w pełni dostępna dla OzN, przygotowano toalety i kuchnie, które spełniają prawne wymogi dostosowania dla OzN, zrezygnowano z kołowrotkowych bramek wejściowych, dzięki czemu pracownicy i goście z ograniczeniami ruchu nie mają kłopotów z wejściem do siedziby, stworzono nowy, w pełni komfortowy pokój dla rodziców z dziećmi.

https://www.linkedin.com/posts/lotte-wedel_wedelroznorodnosc-wedelwplyw-naszprzepistoludzie-activity-6942780515263377408-P3pB

https://www.linkedin.com/posts/lotte-wedel_wedelroznorodnosc-wedelwplyw-naszprzepistoludzie-activity-6940238898220433408-rXTx