Dostępny Przedsiębiorca

Metryka praktyki

Firma: Grupa PBI,
Branża:
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Dostępność produktów i usług
Dokument źródłowy: Raport 2022

Grupa PBI zorganizowała warsztaty Dostępny Przedsiębiorca, w których wzięli udział pracownicy na co dzień mający kontakt z klientami. Miało to uwrażliwić pracowników na potrzeby klientów z niepełnosprawnościami, a tym ostatnim zapewnić dostęp do towarów i usług firmy. Dla klientów z dysfunkcjami narządów wzroku, słuchu, ruchu oraz mających trudności w rozumieniu i zapamiętywaniu treści firma przygotowała materiały na stronie internetowej z tekstem alternatywnym do ilustracji i wersje tekstowe infografiki. Klienci z zaburzeniami płynności mowy, niepełnosprawnością ruchową czy z chorobami przewlekłymi mogą kontaktować się z firmą poprzez pocztę elektroniczną, a nie osobiście. Projekt został zrealizowany we współpracy z Fundacją Centrum Europy Lokalnej.