Dostawy bez dodatkowych opakowań

Metryka praktyki

Firma: Lyreco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zero waste
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Ponad 50% dostaw wysyłanych do klientów Lyreco nie obejmuje dodatkowych opakowań. Klienci otrzymują towar w takiej formie, w jakiej dostawcy wysyłają go do Lyreco. Ten prosty sposób przewożenia papieru, tonerów, kopert itp. pozwala zaoszczędzić ogromną ilość tektury.

Miernikiem efektywności jest ilość niewprowadzonych opakowań dla produktów które są wysyłane do klientów w oryginalnych opakowaniach producenta.

Korzyści to mniejsze wprowadzenie opakowań do obiegu, mniejsza ilość odpadów, niższa opłata produktowa za wprowadzone opakowania.