Dom z serca

Metryka praktyki

Firma: Budimex,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem

„Dom z serca” to inicjatywa społeczna firmy Budimex, mająca na celu pomoc rodzinom wielodzietnym. W ramach działania firma pomogła ośmioosobowej rodzinie zmagającej się z trudną sytuacją finansową i borykającej się z problemami zdrowotnymi dwójki dzieci. Firma połączyła siły z innymi firmami budowlanymi, aby dokończyć budowę domu oraz wyposażyć go do stanu „pod klucz”.