Dodatkowy urlop na wolontariat pracowniczy na rzecz Ukrainy

Metryka praktyki

Firma: Polska Grupa Zbrojeniowa,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Mając na względzie okoliczności konfliktu zbrojnego na Ukrainie, jak również szczególne zaangażowanie pracowników w niesienie pomocy potrzebującym, Prezes Zarządu PGZ S.A. przyznał pracownikom prawo do dodatkowych dni wolnych w celu wykonywania wolontariatu pracowniczego w maksymalnym wymiarze 2 dni w roku kalendarzowym 2022 r. Każdy pracownik firmy Polska Grupa Zbrojeniowa mógł starać się o przyznanie: 1 dnia roboczego na pomoc na terenie kraju (poza miejscem zamieszkania) lub 2 dni roboczych na pomoc poza granicami kraju. Działanie skierowane było do pracowników spółki w związku z bezpodstawną agresją Rosji na Ukrainę oraz dużym zaangażowaniem zatrudnionych w firmie osób na rzecz Ukrainy i jej obywateli.