Dodatkowy etap rekrutacji

Metryka praktyki

Firma: Benefit Systems,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Firma Benefit Systems wprowadziła dodatkowy etap rekrutacji „Spotkanie z zespołem”. Osoba rekrutowana ma możliwość spotkać się z potencjalnymi przyszłymi kolegami i zadać im pytania. Praktyka ta pozwala na lepsze dopasowanie nowych pracowników do danego zespołu oraz angażuje zespół w wybór nowego członka grupy. Adresatem są pracownicy i kandydaci do pracy. Dla zespołu udział w rekrutacji jest ciekawym zadaniem, oderwaniem się od codzienności. Dla kandydatów – przede wszystkim możliwością poznania osób, z którymi być może przyjdzie im pracować, ale też lepsze poznanie organizacji. Poprzez udział w tym dodatkowym etapie rekrutacji pracownicy mają możliwość bardziej się zaangażować w funkcjonowanie własnego zespołu, a także poczuć się bardziej odpowiedzialnym za jego przyszłość. Kandydaci natomiast mają szansę poznać firmę, jej wartości i zrozumieć specyfikę pracy na danym stanowisku.