Dobry start z Roto

Metryka praktyki

Firma: Roto Frank Okucia Budowlane,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Projekt „Dobry start z Roto” firmy Roto Frank Okucia Budowlane to projekt edukacyjny kierowany do uczniów, łączący naukę z praktyką w zakresie nowoczesnego zarządzania i rozwoju technologii branży budowlanej. Realizowany jest we współpracy z uczelniami wyższymi oraz szkołami zawodowymi.

W 2018 firma prowadziła działania w szkołach zawodowych, obejmujące m.in: tworzenie klas patronackich w ramach kampanii Dobry Montaż, wsparcie procesu kształcenia: współtworzenie podręcznika, wyposażenie szkół w materiały merytoryczne, narzędzia i elementy okuć, realizację szkoleń, przekazanie nagród na konkursy.

Jego elementem było utworzenie autorskiego kierunku studiów w Społecznej Akademii Nauk pod patronatem Roto – Zarządzanie sprzedażą na rynku budowlanym – łączącego zagadnienia zarządzania i sprzedaży z zaawansowaną wiedzą techniczną. Pod okiem praktyków studenci mogą rozwijać umiejętności inżynierskie i menedżerskie. Firma objęła patronatem VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej SAN prezentując rolę nowych technologii w zarządzaniu 3.0.

Działania w szkołach zawodowych objęły obszar całej Polski m.in. ZSZ nr. 5 w Białymstoku, PSB w Bytomiu, Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu, ZSZ nr 1. w Nowym Dworze Mazowieckim, Państwowe Szkoły Budownictwa im. Prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku. Łączenie udział w programie wzięło 150 uczniów oraz liczne grono pedagogów szkolnych, rodziców i osób wspierających uczących się w planowaniu nauki i kariery zawodowej, przedstawicieli instytucji branżowych i współuczestników programów szkoleniowych.

W wyniku działań zawód „monter stolarki” został wpisany do rejestru MEN. Autorski kierunek studiów w Społecznej Akademii Nauk został zaprezentowany w ofercie rekrutacyjnej 2018 i będzie rozwijany w rekrutacji 2019.