Dobry partner lokalnej społeczności we wsi Świerki – Lafarge

Metryka praktyki

Firma: Lafarge,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2011

Przedsiębiorstwo Lafarge to dobry partner lokalnej społeczności we wsi Świerki na Dolnym Śląsku. Oprócz licznych inicjatyw wspierających dzieci i młodzież, Lafarge włączył się także w rozwój kultury i ochronę zabytków. W miejscowości Świerki firma wspiera renowację XVIII-wiecznego kościoła parafialnego. Kolejnym konkretnym przykładem troski o mieszkańców jest nowoczesny taśmociąg wybudowany przez Lafarge, biegnący przez pola i nad drogą. Dzięki tej inwestycji kruszywa z kopalni Świerki dostarczane są bezpośrednio na rampę kolejową i nie muszą być wożone samochodami ciężarowymi.