Dobry MultiUczynek dla użytkowników

Metryka praktyki

Firma: Benefit Systems,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Aktywność fizyczna
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Bazując na potencjale Dobrego MultiUczynku, programu skierowanego do pracowników, firma Benefit Systems postanowiła po raz pierwszy zaangażować w niego użytkowników programu MutiSport z całej Polski, którzy dzięki niemu mieli szansę na zaktywizowanie lokalnych społeczności.

Pierwsza edycja wystartowała we wrześniu 2018, a jej zasady były zbliżone do wewnętrznej procedury Dobrego MultiUczynku dla pracowników. Użytkownicy Programu MultiSport poprzez stronę internetową zgłaszali projekty związane ze sportem i aktywnością fizyczną, które musiały zawierać realne działania wolontariackie na rzecz beneficjenta. Kolejnym etapem było wybranie przez Kapitułę 10 projektów promujących aktywność wśród wszystkich grup wiekowych. Następnie odbyło się głosowanie internautów, podczas którego oddano prawie 34 tys. głosów. Finalnie zwyciężyło 6 projektów wspierających aktywność fizyczną, na realizację których przeznaczono łącznie 166 000 zł.