Dobry MultiUczynek dla pracowników

Metryka praktyki

Firma: Benefit Systems,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Aktywność fizyczna
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Dobry MultiUczynek to wewnętrzny program zaangażowania społecznego Benefit Systems, w ramach którego pracownicy zgłaszają projekty filantropijno-wolontariackie na rzecz różnego rodzaju instytucji, placówek zdrowotnych i wychowawczych, fundacji, stowarzyszeń.

Pomagają głównie dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, a także zwierzętom. Pierwsza edycja odbyła się w 2015 roku. Obecnie organizowane są 2 tury rocznie. Spośród zgłoszeń pracowników wybierane są 3 duże projekty oraz 10 małych. Do tej pory ponad 200 pracowników zrealizowało ponad 80 Dobrych MultiUczynków na które przeznaczono ponad 1mln zł. W 2018 zaangażowanych w program było blisko 60 pracowników.

https://www.benefitsystems.pl/o-nas/odpowiedzialny-biznes/dobry-multiuczynek/