Dobrostan psychiczny

Metryka praktyki

Firma: Wonga.pl,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

wonga.pl zwraca uwagę pracowników na wewnętrzne potrzeby organizmu. W 2021 r. dedykowanym kanale stworzona została sekcja dbania o dobrostan psychiczny. Pracownicy dzielili się pomysłami na rozładowywanie napięć, tworzyli listy z ulubioną muzyką, dzielili się przepisami. Wonga zorganizowała oddechowe warsztaty relaksacyjne do nauki rozluźniania ciała i umysłu oraz kontrolowania reakcji na stres. Kolejna akcja to Wellbeing Challenge, konkurs związany z dbałością o ciało, dobre odżywianie i o odpoczynek. Zakończeniem akcji był webinar z psychologiem na temat odporności psychicznej. W warsztatach oddechowych wzięły udział 54 osoby, a w akcji Wellbeing Challange 21 osób. 40 osób zaangażowało się w dzielenie się pomysłami na stres, przepisami na zdrowe dania i w tworzenie playlist. Wartością dodaną zrealizowanych aktywności było zwiększenie efektywności przez znalezienie równowagi między pracą a dbałością o swoje samopoczucie.   Poza tym zwiększyła się liczba interakcji między pracownikami. Praca zdalna powoduje, że budowane relacje słabną, a nowi pracownicy trudniej „wchodzą” w nową rzeczywistość. Niezwiązane z pracą akcje mają na celu umożliwienie pracownikom poznać się bliżej, porozmawiać na pozapracowe tematu. Jest to szczególnie trudne, kiedy pandemia zatrzymała nas w domach.