Dobrostan i rozwój pracownika priorytetem

Metryka praktyki

Firma: Ghelamco Hotel właściciel Crowne Plaza Warsaw,
Branża:
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Crowne Plaza dopasowuje benefity do potrzeb pracowników oraz prowadzi regularny dialog m.in. przez coroczne rozmowy przeprowadzane przy współpracy z niezależnym partnerem zewnętrznym. Anonimowe badania mają na celu zebranie opinii i wyznaczenie kierunków rozwoju na podstawie zebranych danych. Kwestionariusze mierzą stopień zadowolenia pracowników, najwyżej ocenione zostały m.in. bezpieczeństwo w pracy, równe traktowanie, dostęp do informacji o możliwościach rozwoju i doskonalenia, a także jasność formułowania celów przez kadrę zarządzającą.. Na podstawie analizy zebranych danych Ghelamco Hotel wprowadził plan działań. Firma dba o dobrostan oraz rozwój pracowników w swoich strukturach. W 2021 r. wprowadziła politykę, dzięki której pracownicy mają pierwszeństwo ubiegania się o wolne stanowiska pracy w hotelu Crowne Plaza Warsaw – The HUB oraz w sieci IHG Hotels & Resorts. Szefowie działów zobowiązani są do wspierania zespołów w rozwijaniu ich kariery zawodowej zgodnie z Osobistymi Planami Rozwoju i zachęcania ich do ubiegania się o odpowiednie stanowiska pracy. W 2022 r. aż 98% pracowników określiło Crowne Plaza Warsaw – the HUB jako dobrego pracodawcę.