Dobre Uczynki – świąteczna zbiórka

Metryka praktyki

Firma: Infosys Poland,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 2 - Zero głodu

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pracownicy Infosys Poland zorganizowali akcję Dobre Uczynki – świąteczna zbiórka, w ramach której zbierali najpotrzebniejsze produkty spożywcze, kosmetyczne i sanitarne oraz przydatne sprzęty AGD i RTV, by wesprzeć Domy dziecka oraz Schronisko dla bezdomnych zwierząt. Była to oddolna inicjatywa pracowników, którą wsparł w działaniach zarząd firmy. Zakupione produkty trafiły do czterech Domów dziecka: nr 2, 5 i 10 i Rodzinnego Domu Dziecka Edyta Wiszniewska, a także do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Łodzi.