Dobra umowa – RWE Polska

Metryka praktyki

Firma: RWE Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2011

RWE Polska, jako pierwsza firma w Polsce, otrzymała certyfikat Dobra Umowa wydawany przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Eksperci  Polskich przeanalizowali zapisy Kompleksowej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucji dla Klientów Indywidualnych, a także zapisy Ogólnych Warunków do Kompleksowej Umowy i stwierdzili jej zgodność w prawem konsumenckim i interesem konsumentów. W ramach projektu certyfikacji do wzorów umów wprowadzono kilkanaście poprawek mających na celu poprawienie ich jakości. Certyfikat jest dla RWE Polska kolejnym krokiem we wdrażaniu najlepszych standardów na rynku energetycznym oraz konsekwentnej realizacji strategii wprowadzania pro-rynkowych i pro-klienckich rozwiązań.