Dobra Energia ponad Granicami

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Celem akcji była pomoc Polakom mieszkającym na Litwie, budowanie poczucia polskiej tożsamości narodowej, pielęgnowanie i krzewienie polskiej tradycji i języka poza granicami kraju.

Projekt Dobra Energia ponad Granicami został oparty na 3 filarach: wymiana uczniowska (możliwość wyjazdów edukacyjnych dla uczniów polskich szkół na Litwie do Polski – Wielkopolski), wsparcie dokształcania kadry pedagogicznej z polskich szkół na Litwie oraz zbiórka i zaopatrzenie bibliotek polskich szkół we współczesną literaturę polską dla dzieci i młodzieży oraz prasę popularno-naukową.

Działania zrealizowane w roku 2017 r. we współpracy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej obejmowały organizację 12-dniowego pobytu w Polsce dla 50-osobowej grupy uczniów z polskich szkół w Wilnie wraz z opiekunami. Dobra Energia Ponad Granicami to także wsparcie kadry pedagogicznej z polskich szkół na Litwie poprzez organizację odpowiednich szkoleń, m.in. z dydaktyki i metodyki. Dodatkowo w spółkach Grupy Enea przeprowadzona została zbiórka książek.

Praktyka realizowane było w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Poznańskiej.