Dnia otwartego dla rodzin pracowników PKN ORLEN

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Integracja pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2016

Z myślą o rodzinach pracowników zrodziła się idea OPEN Day – Dnia otwartego dla rodzin pracowników PKN ORLEN S.A., mającego na celu pokazanie miejsca pracy rodzica. Ze względu na specyfikę produkcji zakład jest szczególnie chroniony i wejście na jego teren reguluje ścisła procedura. W ramach OPEN Day zapewnione zostają autokary, którymi pracownicy i ich rodziny udają się na teren Zakładu Produkcyjnego. Podczas podróży wykwalifikowani przewodnicy (pracownicy Zakładu) opowiadają o firmie, procesach produkcyjnych, produktach i ochronie środowiska. Przedstawiają oni również ciekawostki z życia Koncernu oraz odpowiadają na wszelkie pytania uczestników wycieczki. Jedną z atrakcji wycieczek jest przyjazd na poligon Zakładowej Straży Pożarnej, gdzie na uczestników czekają pokazy wozów i sprzętu należącego do jednostki. Na poligonie organizowane są pokazy ratownictwa technicznego i drogowego, sekcji wysokościowej oraz ćwiczenia gaśnicze. Ważnym elementem spotkania jest edukacja z zakresu bezpieczeństwa i ochrony życia, zdrowia i środowiska – nauka udzielenia pierwszej pomocy, treningowe działania ratunkowe, zachowanie podczas pożaru, działania proekologiczne w zakładzie – to tylko niektóre elementy edukacji. Pokazy i ćwiczenia dopełnia prelekcja sokolnika, który ciekawie opowiada o mieszkających na terenie zakładu ptakach.

Wydarzeniu OPEN Day w 2016r. udział wzięło ponad 660 osób (pracowników wraz z rodzinami). Stało się okazją do pokazania rodzinom pracowników ich miejsca pracy. Rodziny pracowników stanowią dla firmy ważną część społeczności lokalnej, z którą koncern od lat utrzymuje bardzo dobre relacje i stara się być otwartym na jej potrzeby i oczekiwania. Prezentowane pokazy ratownictwa technicznego i drogowego, sekcji wysokościowej oraz ćwiczenia gaśnicze czy trening działań ratunkowych (nauka udzielenia pierwszej pomocy) – przyczyniają się do edukacji i poszerzania wiedzy na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i życia pracowników i ich rodzin.