Dnia Dziecka w Hubertówce

Metryka praktyki

Firma: Sela,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Edukowanie dzieci to rzecz, która jest najbliższa sercu pracownikom firmy Sela. Dlatego z wielką przyjemnością wzięli oni udział w kolejnym projekcie, który miał na celu edukację oraz przeszkolenie jak największej liczby dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy oraz bezpiecznych zachowań. Korzystając z zaproszenia zielonogórskiej „Krainy Eksperymentów”, pracownicy firmy Sela wzięli udział w evencie z okazji Dnia Dziecka w Hubertówce, a podczas jego trwania szkolili zarówno dzieci, jak i ich opiekunów w zakresie bezpiecznych zachowań oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Dużym zainteresowaniem wśród dorosłych cieszyły się również alkogogle, które to demonstrują upośledzenie zmysłów, jakich człowiek doznaje w stanie upojenia alkoholowego.

https://www.facebook.com/krainaeksperymentowzg/photos/4027480044011636