Dni Zdrowia i BHP

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2015

CEMEX Polska, chcąc zachęcić pracowników do dbałości o bezpieczeństwo i zdrowy tryb życia, zorganizował cykl pikników adresowanych do pracowników i ich rodzin. Podczas Dni Zdrowia i BHP pracownicy mieli możliwość zbadania swojego stanu zdrowia. Odbyły się pokazy udzielania pierwszej pomocy, prac na wysokości, prezentacje środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej oraz wozu strażackiego. Pracownicy byli zachęcani do zdrowego gotowania posiłków dla całej rodziny. Najmłodszych edukowano w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Za wdrożenie programu odpowiadał Dział BHP, Dział Komunikacji oraz kierownicy i dyrektorzy Zakładów. W programie uczestniczyły też służby Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Państwowej Inspekcji Pracy.