Dni Wise – Żywiec Zdrój

Metryka praktyki

Firma: Żywiec Zdrój,
Branża: FMCG, Przemysł spożywczy,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2011

Połączenie szkoleń z bezpiecznej jazdy, pierwszej pomocy, bezpieczeństwa w pracy i w domu, a także zdrowego odżywania zaoferowała swoim pracownikom firma Żywiec Zdrój podczas akcji Dzień WISE. Odbyła się ona w Żywcu, Mirosławcu i Warszawie. Chociaż warsztaty nie były obowiązkowe, wzięło w nich udział prawie 500 osób. Koncepcja „Dni Wise” opiera się na traktowaniu bezpieczeństwa jako priorytetu w codziennych działaniach, na indywidualnym zaangażowaniu każdego pracownika oraz poprawie bezpieczeństwa poprzez działania profilaktyczne. Uczestnicy warsztatów mogli poszerzyć swoją wiedzę lub zdobyć nowe doświadczenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, ergonomii na stanowisku pracy, a także poza nią, zdrowego odżywiania się lub ziołolecznictwa oraz bezpiecznego użytkowania samochodu oraz bezpiecznej jazdy. Do współpracy przy organizacji warsztatów zaproszono ekspertów z różnych dziedzin. Wyjaśniali oni uczestnikom warsztatów, jak olbrzymią rolę w zachowaniu bezpieczeństwa odgrywają działania profilaktyczne, które nie tylko zapobiegają wypadkom, ale przede wszystkim eliminują mogące je powodować zagrożenia. Rolą ekspertów było także edukowanie pracowników w zakresie działań, które powinni podjąć w razie, gdy jakiś wypadek się wydarzy.