Dni Wiedzy – Polkomtel

Metryka praktyki

Firma: Polkomtel,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

„Dni Wiedzy” to konferencja wewnętrzna dla pracowników, którzy są jednocześnie inicjatorami wydarzenia. Głównym przesłaniem projektu jest poprawa jakości pracy zespołowej. Przy tej okazji, pracownicy mogą podzielić się wiedzą, wymienić doświadczeniami i informacjami, które pomogą innym w podejmowaniu decyzji.

Całość projektu koordynowana jest przez dwie osoby, którym konkretnej pomocy udziela kilka specjalistycznych departamentów. Ważną funkcję w całym przedsięwzięciu odgrywa kadra menedżerska, wspierająca koordynatorów w motywowaniu pracowników do dzielenia się wiedzą.

W pierwszej edycji „Dni Wiedzy” w charakterze słuchaczy, udział wzięło około 400 pracowników, odbyło się 39 prezentacji. Podczas dwudniowej konferencji (dwa razy po cztery godziny) pracownicy opowiadali o swoich doświadczeniach, osiągnięciach, spostrzeżeniach w pięciu blokach tematycznych: „projekty wewnętrzne i międzydepartamentalne” – blok adresowany przede wszystkim do kierowników i koordynatorów projektów; „produkty i usługi” – głównie dla pracowników, uczestniczących w tworzeniu i wdrażaniu produktów i usług; „innowacyjność” – adresowany do innowatorów z ciekawymi pomysłami, możliwymi do wdrożenia w spółce; „jak robią to inni” – przeznaczony dla osób, które w latach 2005/2006 były prelegentami lub słuchaczami konferencji zagranicznych i chciały się zdobytą wiedzą podzielić; „moja pasja, mój sposób na życie” – prezentacje członków sekcji sportowych i turystycznych Polkomtel S.A., osób z pasją i niekonwencjonalnym sposobem na życie.

Druga edycja „Dni Wiedzy” zaplanowana jest na 18 kwietnia 2007 roku. Tym razem poruszane będą zagadnienia z czterech bloków tematycznych: zarządzanie i marketing; technika i IT; kongres na BIS oraz networking.

W założeniu „Dni Wiedzy” mają być cyklicznie wznawianym programem, organizowanym dwa razy w roku, w formie konferencji, pokazów oraz warsztatów. Projekt ma wpisać się w kulturę firmy jako przedsięwzięcie promujące wartości Polkomtel S.A., dotyczące sprawnej komunikacji wewnętrznej i pracy zespołowej. Projekt umożliwia pracownikom poznanie działań realizowanych przez inne Biura i Departamenty, co przekłada się na usprawnienie komunikacji wewnętrznej w firmie.