Dni Polski Przedsiębiorczej – Bank Zachodni WBK

Metryka praktyki

Firma: Bank zachodni WBK, Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Dni Polski Przedsiębiorczej to długofalowy program stworzony przez BZWBK, NBP i Fundację Polska Przedsiębiorcza na rzecz promocji przedsiębiorczości młodych ludzi. W ramach programu w listopadzie i grudniu 2008 roku zostały zorganizowane konferencje, warsztaty i spotkania skierowane do studentów oraz młodych i aktywnych osób z wybranych ośrodków akademickich w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. Wzięło w nich udział ponad 200 osób.Ideą programu jest połączenie eksperckiej wiedzy każdego z partnerów z rzeczywistymi potrzebami młodzieży akademickiej. Wyboru zagadnień dokonała grupa robocza, składająca się z pracowników BZWBK, na co dzień odpowiadających za produkty i usługi bankowe skierowane do studentów, ekspertów z NBP oraz Polski Przedsiębiorczej, która specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwojem przedsiębiorczości jako wiedzy i umiejętności.

Warsztaty prowadzone przez ekspertów z BZWBK dają możliwość młodym słuchaczom pogłębiania wiedzy na temat przedsiębiorczości, finansów oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Z drugiej strony dla organizatorów jest to okazja do pozyskania informacji zwrotnej na temat pożądanego kierunku rozwoju produktów i usług bankowych.