Dni Otwartych Drzwi – EDF Polska

Metryka praktyki

Firma: EDF Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2012

We wrześniu i październiku 2012 roku EDF Polska we współpracy ze swoją fundacją zorganizowały dni otwarte dla mieszkańców okolic elektrowni i elektrociepłowni. Goście podzieleni na grupy zwiedzali zakłady produkcyjne pod opieką ekspertów, którzy tłumaczyli, w jaki sposób wytwarzana jest energia elektryczna i ciepło oraz doradzali, jak racjonalnie z nich korzystać. Tematami przewodnimi były oszczędność ciepła i działalność prośrodowiskowa. Oprócz zwiedzania gościom zapewniono różne atrakcje: pokazy artystyczne i sportowe, prezentację pojazdu elektrycznego, gry i zabawy dla najmłodszych, konkursy sprawdzające wiedzę związaną z tematyką energii. Dla mieszkańców Dni Otwartych Drzwi to okazja do zwiedzenia niedostępnego na co dzień przedsiębiorstwa i poszerzenia wiedzy z zakresu procesów produkcji ciepła i energii elektrycznej. Zwiedzający mogą też korzystać z porad ekspertów i pracowników Biura Obsługi Klienta dotyczących oszczędności energii czy możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczych. Poznają działalność prospołeczną i prośrodowiskową zakładów.