Dni dla Zdrowia spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka”

Metryka praktyki

Firma: Lubelski Węgiel „Bogdanka”,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Dni dla Zdrowia to akcja profilaktyczna zrealizowana w grudniu 2017 roku na terenie spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka”, której celem była promocja działań prozdrowotnych, regularnej profilaktyki i samokontroli – istotnych dla wczesnego rozpoznawania chorób. Uczestnictwo w akcji pozwoliło zainteresowanym pracownikom zdobyć ogólną wiedzę na temat funkcjonowania organizmu, a także poznać podstawowe parametry pozwalające zdiagnozować niektóre choroby lub zagrożenia – np. związane z chorobami układu krążenia czy otyłością. Program dostosowano do specyficznych potrzeb dwóch grup pracowników: fizycznych i umysłowych, opierając go o zdefiniowane zagrożenia związane z wykonywaniem czynności służbowych. Obok badań, pracownicy mogli skorzystać z masaży, z porad specjalistów, m.in rehabilitantów, a także uczestniczyć w wykładach dot. różnorodnych aspektów zdrowia czy audycie ergonomicznym na stanowisku pracy.