Dłuższe życie sofy

Metryka praktyki

Firma: IKEA Retail,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Gospodarka w obiegu zamkniętym
Dokument źródłowy: Raport 2019

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

IKEA Retail w ramach akcji Dłuższe życie sofy wdrożyła testową usługę odbioru sof i foteli w Warszawie. Dzięki współpracy z Fundacją Habitat for Humanity Poland, klienci IKEA, kupując nową sofę lub fotel, mogą przekazać niepotrzebną już sofę lub fotel fundacji. IKEA za pośrednictwem firmy transportowej, przewozi taki mebel do fundacji. Fundacja wykorzystuje je w swoich programach społeczno-pomocowych, a w przyszłości będzie mogła je także umieścić w swoim sklepie charytatywnym, który ma zostać otwarty w Warszawie.

W fazie przygotowań do wdrożenia testu usługi odbioru sof i foteli, niewiadomą był faktyczny stan mebli, które klienci będą przekazywać fundacji i ile z nich ostatecznie będzie się nadawało, bez konieczności znaczących napraw, do ponownego użycia. Jako współczynnik sukcesu IKEA wraz z fundacją przyjęły 50% „uratowanych” sof i foteli, które docierają do fundacji w ramach realizacji usługi. Inaczej: połowa z przekazanych przez klientów IKEA mebli będzie mogła znaleźć kolejnego użytkownika.

Pierwsze 10 miesięcy dostępności usługi udowodniło, że oddawane meble są w dobrym stanie i nawet 70% z nich może trafić do drugiego obiegu bez konieczności większych napraw.

Jeśli faza testowa usługi odbioru sof i foteli, która realizowana jest w Warszawie przez trzy warszawskie sklepy IKEA wypadnie pomyślnie, utrzymany zostanie założony współczynnik sukcesu i klienci będą zadowoleni z usługi, a jednocześnie IKEA znajdzie odpowiednie organizacje partnerskie w innych miastach, gdzie posiada sklepy, geograficzny zasięg tej usługi w Polsce zostanie rozszerzony.