Diversity&Inclusion – zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Metryka praktyki

Firma: Roche Polska,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 5 - Równość płci

3Celem inicjatywy Diversity and Inclusion w Roche Polska jest przybliżenie pracownikom tematyki różnorodności. W ramach inicjatywy przeprowadzono działania skierowane do pracowników – m.in. wykłady poświęcone zdrowiu psychicznemu, osobom niepełnosprawnym, warsztaty międzykulturowe dla menedżerów oraz działania zewnętrzne, którymi były m.in. Code4Life Hackathon – stworzenie prototypu wyszukiwarki ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami, udział w tworzeniu podręcznika jak zatrudniać osoby niepełnosprawne oraz zaangażowanie w projekt ITforSHE.

Działania wewnętrzne:

 • 3 wykłady z tematyki zdrowia psychicznego
 • Wykład pokazujący świat ze strony osoby niepełnosprawnej.
 • Warsztaty międzykulturowe dla managerów.
 • D&I stream na corocznej konferencji wewnętrznej Roche Global IT Solutions.
 • Dzień Dziecka w tematyce D&I
 • Zmiana komunikacji wewnętrznej na język angielski.
 • Przedświąteczne spotkanie z kolegami z zagranicy.

Działania zewnętrzne:

 • Calories4Others – wsparcie organizacji pozarządowych.
 • Code4Life Hackathon – stworzenie prototypu wyszukiwarki ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Promocja konferencji Code4Life skierowanej do specjalistów IT wśród kobiet.
 • ITforSHE – współtworzenie projektu
 • ComeCloserShow – sponsor i partner merytoryczny
 • ComeCloser2Disability Task Force – współtworzenie podręcznika jak zatrudniać osoby niepełnosprawne.