Diversity Team – Infosys BPO Poland

Metryka praktyki

Firma: Infosys BPO Poland,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2013

W Infosys BPO Poland z inicjatywy pracowników, przy wsparciu operacyjnym i zarządczym działu HR oraz Zarządu, powstał specjalny zespół – Diversity Team – którego zadaniem jest integracja wszystkich pracowników oraz wsparcie w promocji i rozwijaniu idei różnorodności w firmie i poza nią. Podczas Global Village – multikulturowego eventu – pracownicy mogą poznawać kulturową i etniczną różnorodność swoich kolegów z pracy.