Digitalizację miejsca pracy

Metryka praktyki

Firma: Emitel,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Emitel w czasie pandemii szczególnie dbał o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Poza biurem wdrożono digitalizację miejsca pracy, narzędzia do pracy zdalnej oraz wydawano biuletyn EmiTime. Wnioski o świadczenia, szkolenia, rekrutacje czy dokumenty wewnętrzne uzyskały formę elektroniczną. Dla nowych pracowników wdrożono Strefę Nowego Pracownika. Publikowane są tam materiały o firmie, kulturze firmy, benefitach oraz oferta szkoleń i pigułek wiedzy. W intranecie w grupie #EmitelAktywnie pracownicy dzielą się aktywnościami i śledzą sportowe wyzwania. W ramach grupy Pies czy Kot relacje budują właściciele zwierząt. Liczba pracowników z zapewnionym dostępem zdalnym (vpn): wszyscy pracownicy firmy, Liczba pracowników wyposażonych w komputery przenośne: wszyscy pracownicy, Liczba pracowników z dostępem do pakietu MS Office 365, w tym do narzędzia MS Teams: wszyscy pracownicy, Liczba uczestników szkoleń z obsługi narzędzi zdalnych: 77, Wskaźnik satysfakcji z jakości sprzętu i narzędzi pracy 2021: 93,2%, wskaźnik zadowolenia z urządzeń i systemów dostępowych ułatwiających wykonywanie pracy 2021: 88,3%. Liczba pobrań biuletynu EmiTime (numer grudniowy): 305; Dostęp do platformy intranetowej, w tym do wszystkich najważniejszych regulaminów i procedur, oferty świadczeń i benefitów, oferty szkoleń i e-learningu oraz do intranetowego portalu informacyjnego COVID: wszyscy pracownicy 24/7; łączna liczba uczestników grup społecznościowych w intranecie: 164. Zapewnienie możliwości realizacji procesów i projektów w formie pracy zdalnej, możliwości komunikacji zdalnej wewnątrz i na zewnątrz organizacji z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji zdalnej. Ułatwienie obsługi procesów przez proces digitalizacji dokumentów wewnętrznych i wniosków stanowi usprawnienie zarówno dla pracowników jak i dla osób obsługujących procesy. Nieograniczony dostęp do sieci oraz do zasobów intranetu zapewnia pracowników dostęp do wszystkich ważnych dla nich informacji 24/7. Biuletyn informacyjny EmiTime jest ważnym źródłem informacji o tym co się dzieje w firmie i w zespole Emitel. Zaangażowanie pracowników we współtworzenie zawartości biuletynu jak i we współtworzenie intranetowych grup społecznościowych zwiększa poczucie wspólnoty i utrwala więzi, przez co pozytywnie wpływa na kulturę organizacyjną firmy.